Sliby, chyby, hypotéky…  Když jednou uklouzneš, už si nevrzneš

Sliby, chyby, hypotéky… Když jednou uklouzneš, už si nevrzneš

V Česku je 5 % lidí s ukončenou insolvencí. Těmto lidem bylo dříve slibováno, že za tento životní “přešlap” budou pykat pětiletým omezením životní úrovně na nezbytné minimum, propadnutím zpeněžitelného majetku a úhradou minimálně 30 % vzniklých dluhů. Po tomto mělo následovat další zkušební období v trvání pěti let, během kterých měli být “hříšníci” schopni žít pouze z vlastních prostředků, tedy bez možnosti jakékoliv bankovní půjčky.

“Těchto 10 let mělo být dostatečným trestem pro nápravu a pochopení. Pak se měl ex-dlužník zapojit do plnohodnotného života jako běžný občan České republiky. To se však bohužel neděje. Proč?” klade si otázku Martin Podolák, finanční poradce z Assetio.

Můj klient v raném dospělém věku pracoval u zaměstnavatele, který za něj bez jeho vědomí neodváděl sociální a zdravotní pojištění. Klient si myslel, že odpovědnost za tento dluh pak logicky ponese bývalý zaměstnavatel. Jak hluboce se však mýlil. Skončil v insolvenci a veškeré dluhy musel následně uhradit on sám. Nyní 5 let od ukončené insolvence spořádaně žije a je schopen fungovat ze svých měsíčních příjmů a rezerv, prostě zodpovědný člověk. Jaké je však jeho a mé překvapení, když s dostatečnými příjmy a s plněním ostatních podmínek pro hypoteční úvěr mu banka odmítá pomoci financovat jeho bydlení,” popisuje svou zkušenost Michaela Zychová, finanční poradkyně z Assetio.

Aktuálně jsem řešila případ manželského páru, kdy manžel měl v minulosti insolvenci, která už však byla doplacena a ukončena. Přesto však banka tento případ zamítla,  i když byla dodržena zákonem daná lhůta pěti let řádně ukončené insolvence. Až po dalších dvou letech čekání mám pro tyto klienty schválenou hypotéku, avšak s vyšší sazbou, než je obvyklé, tedy pro ně se zbytečně navýšenými náklady.

Největší problém je, že klienti žádají o úvěr u několika bank najednou, protože zkoušejí, kde získají nejvýhodnější sazbu. Avšak právě tímto chováním si zbytečně “zavaří” registry na dalších 6 měsíců. Obecně doporučuji jednat se svou bankou a zároveň přes finančního poradce, který mi může poskytnout přehledné informace od jiných bank, kde jsou jaké sazby a možnosti. Finanční poradci, kteří jednají s lidmi po insolvenci, by si měli nechat od klientů pořídit výpis z CBCB z důvodu případných zamítnutých žádostí,” uvádí finanční poradkyně z Assetio Alena Linhartová

“Když tito klienti s ukončenou insolvencí žádají o hypoteční úvěr, tak banky sahají do pro nás zatím neobjevených registrů.  Jak je možné, že se tento záznam s daným klientem táhne neúměrně dlouhou dobu, a to i přesto, že je v ten moment již bezúhonný občan? Jak je to s GDPR, když o někom i po tolika letech existují informace, se kterými banky operují? Kde je ochrana občana v zastoupení od příslušných úřadů?” ptá se závěrem  Martin Podolák, finanční poradce z Assetio.


V rámci tohoto tématu jsme zároveň oslovili zástupce z CBCB a ČNB. Na jejich vyjádření se můžete těšit v příštím článku.